Seagold Consulting

UTVECKLING LEDARE, team OCH LEDARSKAP

För dig som är ledare eller chef och som vill uppnå resultat eller står inför utmaningar. Tillsammans identifierar och utvecklar vi dina styrkor och du få kontinuerligt stöd för dina utmaningar och nya perspektiv och förhållningssätt. Läs mer om chefscoaching här >

Coachande Ledarskap

Med grunderna i professionell coaching occh det coachande ledarskapet kan du som är chef, ledarere, företagare, projektledare, säljare och rådgivare för dig själv, dina medarbetare, prjekt och verksamhet framåt.. Läs mer om mina aktuella utbildningar i coachande ledarskap >

Teamutveckling

Team som lämnar individuell prestation och lär sig teamprestation maximerar sina resultat och skapar en bra arbetsplats. Därför använder vi en analys och metod som utvecklar teamet som en helhet. Läs mer om teamutveckling.

Affärsutveckling

Utveckling är viktigt och nödvändigt för att inte hamna i stagnation. Lär mer om affärsutveckling.

Seagold Coaching arbetar med systemisk coaching som är en viktig del i verksamhetsutveckling för framtidens ledarskap, team & organisationer. Läs mer om systemisk coaching här >